Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
01:27
Demotywacja przewyższająca normę o miliony. 
01:26
Reposted fromheima heima viavermis vermis
Sponsored post
20:51
01:20
Ten nieidealny perfekcjonizm kaleczy mi duszę. 
"A tam gdzie boli, tam włożę Ci palec."
Reposted bysziiiz sziiiz
00:17
Autorski bojkot wewnętrzny. :c
22:00
2650 47d8 390
22:55
i tylko muzyka zagłuszy ten dym papierosowy.
01:22
6786 8160 390
Reposted fromzielony92 zielony92 viahoseanna hoseanna
00:05
15:58
infantylne skróty myślowe.
Reposted byjustfeellubie-latoHappyNo1DangerousHopelakierdopanokciMalinaMalinowa
01:02
PIF PAF, setny, kurdebela, raz.
Reposted bykatkad katkad
01:00
0726 8a6a 390
Reposted frommoniamagda moniamagda
00:37
00:36
Świecie, poczekaj na mnie te kilkadziesiąt dni. Później poznamy się lepiej. 
Argh, gdzie się podziała moja cierpliwość?
00:32
5384 3457 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viahoseanna hoseanna
16:17
Działanie euforyczne.
Reposted byDangerousHope DangerousHope
23:27
Reposted fromelegy elegy viacolouredhair colouredhair
22:31
0727 dbbb 390
Reposted fromchevre chevre viacolouredhair colouredhair
00:20
Wewnętrznie zgnij w oczekiwaniu. 
Namiastka wolności wykupiona przez tramwaj na wyłączność. 
Odpocznę w sierpniu.
Reposted bycoolakatkadMalinaMalinowa
00:18
Chorobliwe zagryzanie warg cudzych.
Reposted byjustfeel17minutfam
00:17
0987 8f57 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...